leefstijl

leefstijl

De grootste en sterkst groeiende gezondheids- en economische last rond gezondheid komt voort uit ziekten die primair gelieerd zijn aan een ongezonde levensstijl. Hoewel dit het beste bestreden kan worden door preventie, zijn de verdienmodellen en gevalideerde interventies nog schaars. Leefstijl kan ook in curatieve zin een belangrijke rol spelen; als behandeling of ondersteunend aan behandelingen. In dit programma komen deze onderwerpen aan de orde.

De grootste en sterkst groeiende gezondheids- en economische last rond gezondheid komt voort uit ziekten die primair gelieerd zijn aan een ongezonde levensstijl. Hoewel dit het beste bestreden kan worden vanuit de optiek van primaire preventie, zijn de verdienmodellen en gevalideerde interventies nog schaars. Leefstijl kan echter ook in curatieve zin een belangrijke rol spelen; als behandeling of ondersteunend aan behandelingen.

In het programma Leefstijl(geneeskunde) is bewust gestart bij de curatieve kant van leefstijlgerelateerde ziekten om (1) bij te dragen aan een gezondheidszorgsysteem dat zich richt op positieve gezondheid in plaats van (slechts) het bestrijden van ziekten en (2) omdat er rond curatie meer onderzoekscapaciteit, urgentie voor validatie, infrastructuur en financiering beschikbaar is om lessen rond gedragsverandering en gezondheid te leren voor (3) preventieve programma’s.