Programma Leefstijl

Waarom

Naast de hierboven genoemde wake-up calls, komen daar de wettelijke kaders bij zoals het twee jaar verplicht doorbetalen bij ziekte en de oplopende kosten voor verzuimverzekeringen nog bij. Dit zijn prikkels die werkgevers stimuleren iets te gaan doen aan de vitaliteit en leefstijl van de medewerkers.

Wat

Tijd om in actie te komen dus. NL Actief vertegenwoordigt 1.100 ondernemingen die zich inspannen voor de gezondheid van Nederlanders en ideeën hebben om werknemers gezond te maken of te houden. In samenwerking met de Noaber is een programma ontwikkeld waarin met gebruikmaking van de meest recente wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering, bedrijfscultuurverandering en gezondheid de ideale Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor bedrijven wordt getest in een pilot.

Landgoed Zonneoord is daarbij de proeftuin. De bedrijven op de gezondheidscampus kunnen meedoen aan de pilot.

We gaan aan de slag om die bewustwording verder te vergroten, en medewerkers helpen om aan hun vitaliteit te werken.

In het pilot zitten een preventief medisch onderzoek, vragenlijsten, gesprekken met werkgever en werknemers en een persoonlijk vitaliteits- en leefstijlprogramma. Dit betekent dat er naast de GLI ook de mogelijkheid is de bedrijfscultuur en fysieke (werk)omgeving mee te nemen in de aanpak.

Noaber

Noaber ziet deze pilot als een verkenning van activiteiten op het vlak van preventieve gezondheid in de werkomgeving. Daarom zijn wij graag actief betrokken bij het project, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de stuurgroep van de pilot. Er zijn al veel initiatieven rond gezondheid van werknemers, maar literatuur wijst uit dat de meeste niet effectief zijn en niet goed wetenschappelijk onderbouwd. Wat ons aanspreekt is dat in deze pilot met bewezen interventies wordt gewerkt en dat de impact wordt gemeten.

We hopen dat dit traject zoveel mogelijk Nederlanders kan helpen gezonder te leven. Maximaal bereik op termijn en inbedding in het kennisnetwerk van NL Actief vinden we daarom van belang. Een goede beschrijving van zowel de metingen als de interventies zijn een belangrijk eindproduct om andere centra mee op weg te helpen.