Introductie Noaber Foundation

Grensverleggend noaberschap
voor een inclusieve, gezonde maatschappij

Onze missie is het stimuleren van veranderingen die gezondheid verbeteren. Systeemverandering is nodig om de thema’s van onze programma’s duurzaam te laten zijn.

Om dat te bereiken werken we met programma's en zoeken we mogelijkheden te participeren in jonge bedrijven. Daarbij gaan we uit van een heldere theory of change en laten we ons leiden door onze waarden: noaberschap, ondernemerschap, innovatie en moed. Dit zijn als het ware de windrichtingen op ons kompas.

Ontdek onze missie

hoe zorgen
wij voor
verandering?

Met eigen programma's werken we aan het creëren van randvoorwaarden om vernieuwing duurzaam van waarde te laten zijn. Verder participeren we in innovatieve, startende bedrijven in het gezondheidsdomein.

Wij realiseren impact op gezondheid samen met o.a.: