Introductie Noaber Foundation: Driving Change - Improving Health

gradient

Over Noaber

Onze missie

Veranderingen op gang brengen en gezondheid verbeteren definiëren zowel de rol die we willen spelen, als het doel dat Noaber wil bereiken. We kiezen daarbij voor ongebaande wegen. Daarom bestaan we. Dat is en blijft wat ons drijft.

Deze ambitie is actueler en relevanter dan ooit! We zetten alles wat we hebben in voor het verbeteren van de gezondheid van mensen. We streven ernaar de wereld gezonder en duurzamer te maken door innovatie en impact te leveren op gezondheid, de kosten voor gezondheidszorg en de verbeterde ervaring van burgers/patiënten en zorgprofessionals.

Systeemverandering

Systeemverandering is nodig om de thema’s van onze programma’s duurzaam te laten zijn. Om de grondoorzaken van ‘ongezondheid’ aan te pakken moet je meerdere groepen uit de maatschappij op meerdere niveaus bereiken.

Overheden, zorgorganisaties, bedrijven, toeleveranciers, gemeenschappen en uiteindelijk individuele personen staan allemaal in relatie tot elkaar. In het systemisch denken zijn al deze relaties van belang, als ‘radertjes’ in een netwerk die op elkaar invloed uitoefenen. Ten goede, of ten slechte. Deze relaties beïnvloeden kan zorgen voor een blijvende verandering om meer mensen in goede gezondheid te laten leven. Dit vraagt om meer validatie, aanpassing van protocollen, richtlijnen en vergoedingen, verandering van processen en technologie en een andere mindset. Wij willen deze randvoorwaarden helpen creëren.

hoe zorgen
wij voor
verandering?

Met eigen programma's werken we gericht aan systeemverandering in de zorg. Verder participeren we in innovatieve, startende bedrijven in het gezondheidsdomein.

Cultureel kompas als leidraad

We laten ons daarbij leiden door ons cultureel kompas. Het is geijkt aan de christelijke wortels van de familie die Noaber heeft opgericht en helpt ons te oriënteren bij de realisatie van onze missie.

Ons (magn)ethische noorden typeert de kernwaarde die ook in onze naam voorkomt: noaberschap.
Ons ondernemende oosten verwoordt de kernwaarde: ondernemerschap. We kennen ook het wilde westen met als kernwaarde: innovatie. Ten slotte betreft ons zinnige zuiden de kernwaarde: moed.

Wij realiseren impact in de zorg samen met o.a.:

gradient

Theory of change

Programma's en participaties

We doen dat op twee manieren. Via eigen programma's, waarin we via projecten werken aan systeemveranderingen in verschillende zorgdomeinen. En via participaties in impactvolle zorgtechnologie-ondernemingen. Onze rol is daarbij die van aanjager van verandering. We nemen een initiërende en versnellende rol in het mogelijk maken van een systeemgebaseerde gezamenlijke aanpak die de belangen en perspectieven van belanghebbenden integreert die de basis vormen voor een duurzame transitie.

Jaarverslagen van Noaber

Meer publicaties

Laatste nieuws

Meer updates