Waarom

De Momo App helpt zorgverleners om te weten welke cliënt hulp nodig heeft. De app werkt met een slimme bedsensor die bij alle bewoners onder het matras ligt. In één oogopslag heeft de zorg overzicht over alle bewoners van het verpleeghuis. De voorspellende en live inzichten in de app vergroten het werkplezier van de zorg omdat zorgverleners meer persoonsgerichte zorg kunnen geven. Er zijn minder valse alarmen en overbodige controlerondes en administratie worden uit handen genomen. Voor de bewoners is het resultaat minder valincidenten en beter slapen.

Wat

Momo Medical ontwikkelde BedSense, een bedsensor die onder het matras van de bewoner wordt geplaatst. De sensor registreert informatie over druk, houding en trillingen. Een speciale app geeft deze data weer, waardoor zorgmedewerkers inzicht krijgen in de slaaptoestand van de bewoners. Ze kunnen zien welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, wie onrustig is en wie hulp nodig heeft om bijvoorbeeld te draaien om zo decubitus te voorkomen. Zorgmedewerkers kunnen op basis van deze informatie nauwkeurig inschatten welke acties nodig zijn.

Ook kan de ochtendzorg gepersonaliseerd worden. De app geeft aan of een bewoner wakker is of nog slaapt, waardoor de zorgverlening kan worden afgestemd op individuele behoeften en het ritme van de bewoners. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven, welzijn en een afname van gedragsproblemen. Daarnaast kunnen behandelaren de beschikbare informatie in de app analyseren om gericht advies te geven over interventies, zoals het verbeteren van het slaappatroon.

De bedsensor bevordert de nachtrust van bewoners en biedt hen een groter gevoel van veiligheid. Voor de medewerker biedt de bedsensor en bijbehorende app meer overzicht, rust en werkplezier. Met de inzet van de bedsensor is het duidelijk wanneer een bewoner in of uit bed is en ondersteuning nodig heeft. Hierdoor kunnen standaard en inefficiënte nachtrondes worden vermeden. En de noodzaak om bewegingssensoren in te zetten, vermindert ook.

We roosterden vier verpleegkundigen voor de nachtdienst in, verdeeld over meerdere verdiepingen. Sinds we de BedSense gebruiken, zijn er nog maar drie verpleegkundigen nodig omdat de rondes efficiënter en gerichter worden gelopen. (een innovatiemanager)

Impact

De inzichten van de Momo BedSense op afdelingsniveau geven zorgorganisaties handvatten om gerichter zorgmedewerkers in te zetten. Een locatie van een van de zorgorganisaties onderzoekt hoe ze de roosterplanning kunnen aanpassen aan de hand van de zorgpieken. Met een andere organisatie wordt organisatiebreed een studie gestart hoe de zorgmedewerkers gerichter ingezet kunnen worden, zodat er minder vacatures gevuld hoeven worden.

Gradient Background

impact

Quadruple Aim is ontwikkeld om de prestaties van gezondheidssystemen te verbeteren. In het model worden vier doelen onderscheiden: het verbeteren van de gezondheid, het verminderen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking en het verbeteren van de zorgervaringen van burgers/patiënten en de werkervaring van zorgprofessionals. Wij gebruiken deze categorieën om onze impact op gezondheid in te schatten.