gradient

ANBI - gegevens

RSIN-nummer
850119649

KvK-nummer
51668874

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede
+31 318 65 77 02 info@noaber.com

Bestuur Noaber Foundation

Standaardformulier ANBI

Het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen 2022 kan hier worden gedowload.

Jaarverslagen van Noaber

Impact rapporten van Noaber

Beloningsbeleid

Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Beleidsplan

Het beleidsplan kan via deze link worden gedownload.