voor 2000

Baan Company

In de laatste deceninnia van de vorige eeuw maakte Baan Company furore als een uiterst innovatief softwarebedrijf voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Paul Baan was met zijn broer Jan de drijvende kracht achter het uiteindelijk beursgenoteerde bedrijf (Amsterdam en Nasdaq). Al direct na de beursgang besloten de beide broers een stichting op te richten. Dat wat zij toen zijn gestart, mondt jaren later uit in wat Noaber is.

2000

De oprichting

In 2000 richten Paul en Mineke Baan de Noaber Foundation op. Met de naam van de stichting gaan Paul en Mineke terug naar hun wortels: beiden zijn geboren en getogen in Twente waar 'noaberschap' - elkaar helpen waar nodig - gemeengoed is.

2005

De eerste jaren

In het begin worden vooral projecten gefinancierd die helpen de 'digitale kloof' te overbruggen. Het gaat om onderwerpen die met onderwijs te maken hebben, maar ook softwareontwikkeling voor gehandicapten en financiële infrastructuren zoals microfinancieringen worden ondersteund. Overigens worden ook die eerste jaren 'hybride financieringen' gedaan. Het gaat, volgens Paul Baan "om dienen én verdienen en die werelden bij elkaar brengen". En daarom doneren we vanaf het begin (venture philanthropy) en investeren we in bedrijven (impact investments).

2010

Continew

Onze voorzitter en oprichter heeft een voorkeur voor het bedenken van nieuwe, betekenisvolle, woorden. Een voorbeeld is 'continew' dat klinkt als het Engelse 'continue' en knipoogt naar 'new'. Het woord tekent de ontwikkeling van Noaber. Zo wordt er bijvoorbeeld meer en meer ingezoomd op het onderwerp gezondheid en de (gezondheids)zorg. De projecten en investeringen in andere domeinen worden daarom afgebouwd. Met volle inzet worden projecten gefinancierd en bedrijven gezocht die op een innovatieve, ondernemende manier bijdragen aan de gezondheid van onze noabers.

2015

Samenwerken

Als je alleen wandelt, ben je er snel; als je samen wandelt kom je verder. Met deze wijsheid in gedachten ontstaan in de afgelopen jaren de eerste vormen van structurele samenwerking met andere partijen. Een voorbeeld daarvan is een samenwerking met Mayo Clinic in Florida. Ook startten we NexGen Ventures. Dit investeringsfonds ontstond mede op initiatief van Noaber, samen met Stichting Triade dat verbonden is aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Achmea. Inmiddels zijn er meer investeerders aan het fonds verbonden. De investeringen worden gedaan bedrijven die innovaties ontwikkelen op het gebied van medische (informatie)technologie.

2019

Cultuurkompas

Rond 2019 kiezen Paul en Mineke er voor het bestuurlijke stokje te gaan overdragen aan hun kinderen. Omdat de beide ouders een belangrijke inbreng hebben gehad in de cultuur van de organisatie, nemen we de tijd na te gaan uit welke elementen onze eigenheid kenmerken. We definiëren vier 'windstreken'. Het (magn)ethische noorden is het noaberschap. Ondernemerschap bevindt zich in het ondernemende oosten. In het wilde westen raken we innovatie. En wat we doen vraagt moed, en dat vinden we in het vermetele zuiden. Bij dit alles passen onder meer woorden als: rentmeesterschap, inclusie, duurzaamheid, creativiteit, pioniersgeest.

2021

The Noaber Journey

Rond de 70e verjaardag van Paul Baan komt er een drieluik uit waarin de de reis van de Noaber Journey wordt weergeven: in een boek, een muziekstuk en een videodocumentaire. Geboekt - Gehoord - Gezien.

Bekijk hier de videodocumentaire.

2023

Driving Change - Improving Health

Er is een toenemende zorgvraag en een navenante stijging van zorgkosten. Duurzame gezondheidszorg met een focus op gezond leven is de focus van Noaber. Verandering op gang brengen (driving change) en gezondheid verbeteren (improving health), definiëren zowel de rol die we willen spelen, als het doel dat Noaber wil bereiken. Daarom bestaan we. Dat is en blijft wat ons drijft.

Deze ambitie is relevanter dan ooit! De tweede generatie heeft het stokje overgenomen van Paul en Mineke Baan en zijn bestuurlijk en inhoudelijk zeer betrokken. Samen zetten we alles wat we hebben in voor het verbeteren van de gezondheid van mensen. We streven ernaar Nederland en de wereld gezonder en duurzamer te maken door innovatie en impact te leveren.