en
Thema Leefstijl

Dokters: voeding & leefstijl

Deel via:

Arts en Leefstijl

Voeding en leefstijl worden steeds meer erkend als onderdeel van behandeling en preventie van bepaalde ziektepatronen. Vereniging Arts en Leefstijl verenigt huisartsen en specialisten die dit binnen de reguliere medische wetenschap en beroepspraktijk een plek geven. De vereniging is daarmee een belangrijke speler in dit veld voor kennisontwikkeling en -uitwisseling.

De vereniging is voortgekomen uit het Voeding Leeft programma en snel gegroeid sinds de oprichting medio 2017. Momenteel zijn er ruim 1.400 leden. Alle leden zijn medische professionals: vooral huisartsen en in mindere mate medisch specialisten, praktijkondersteuners en diëtisten. Hun doel is voeding- en levensstijladvies te integreren in hun zorg voor patiënten. Men organiseert intervisie tussen huisartsen, scholing en vertaling van wetenschap naar praktijk en onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor communicatie en lobby richting overheid, sector, zorgverzekeraars en onderzoek om het onderwerp verder te professionaliseren.

De vereniging zit in een opstartfase van organisatieontwikkeling. Door de organisatie te ondersteunen wordt een belangrijke speler met een groot bereik aan cliënten en medische domeinen geholpen om volwassen te worden en bijgedragen aan de bredere ontwikkeling om via een holistische benadering van gezondheid gewerkt wordt aan betere ‘positieve gezondheid’ tegen lagere kosten voor alle Nederlanders.

Programma
Vitaliteit/Leefstijl

Begunstigde
Vereniging Arts en Leefstijl