en
Thema Leefstijl

Leefstijl en vitaal hart?!

Deel via:

Vitaal hart

Momenteel leven ca. 1,4 miljoen Nederlanders met hart- en vaatziekten, waarvan het merendeel door een gezondere levensstijl meer (gezonde) levensjaren zouden kunnen winnen. De kans op hart- en vaatziekten kan significant verlaagd worden door gezond te eten, drinken, slapen, etc. Dat geldt ook voor mensen die al een infarct, beroerte, e.d. gehad hebben. Dat blijkt alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Voor die mensen die er niet in slagen zelf hun leefstijl aan te passen wordt in toenemende mate gekeken naar leefstijlinterventies: combinaties van doelen stellen, meten en evalueren, belonen van goed gedrag, individueel en groepsmatige begeleiding en instrumenten zoals apps, werkboeken, games. De wetenschap rond Ieefstijlinterventies is volop in ontwikkeling en effectieve interventies zijn vaak nog te duur om echt voldoende mensen te kunnen bereiken.

Voeding Leeft ontwikkelt en stelt programma’s samen. Deze programma’s van zijn in meerderheid hybride. Dat wil zeggen dat ze bestaan uit zowel fysieke begeIeidingsonderdeIen als ondersteuning door digitale, online middelen. Dit project betreft het ‘Vitaal Hart' programma. Hierin wordt een interventie ontwikkeld en getest voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten en worden vormen van webinars, e-coaching en apps getest als een manier om de kosten van dergelijke interventies te verlagen zonder in te boeten aan resultaten.

Programma
Vitaliteit/Leefstijl

Begunstigde
Stichting Voeding Leeft