Programma sociale gezondheid

Waarom

Eenzaamheid gaat over het ervaren dat je je niet verbonden voelt. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je graag zou willen. Bij eenzaamheid horen negatieve gevoelens van angst, boosheid, verdriet, zinloosheid en lichamelijke of psychische klachten.

13% van de jongeren tussen de 15 en 25 is jaar sterk eenzaam, 32% voelt zich enigszins eenzaam.

Naarmate de eenzaamheid langer duurt, wordt de kans op deelname aan het sociale verkeer steeds kleiner. Ook blijkt dat jongeren met een klein netwerk minder veerkrachtig zijn.

De gevolgen van eenzaamheid worden vaak onderschat. Als jongeren langere tijd eenzaam zijn kan dit ernstige gevolgen hebben. Denk aan mentale problemen zoals depressie, laag zelfvertrouwen, verminderd cognitief functioneren en suïcidale gedachten. Daarbij komen gedragsproblemen zoals extreem veel gamen, overvloedig drinken, roken en drugsgebruik. Lichamelijke problemen zoals verhoogde stressreacties en slaaptekort. En maatschappelijke problemen zoals grotere zorgbehoefte, voortijdig schoolverlaten en delinquentie. Deze gevolgen zijn niet alleen super vervelend voor de jongeren zelf, ze hebben ook direct invloed op de zorgkosten binnen een gemeente.

Wat

Join Us heeft een preventief programma ontwikkeld dat aantoonbaar eenzaamheid bij jongeren vermindert. Het programma is inmiddels in veel Nederlandse gemeentes succesvol ingezet. De kern vormen bijeenkomsten, twee keer per maand, voor groepen van maximaal 15 jongeren die zijn ingedeeld op leeftijd. Als jongeren zich sociaal sterker voelen stromen zij uit. De meeste jongeren doen gemiddeld een jaar mee.

Join Us traint en coacht lokale jeugdprofessionals bij het uitvoeren van het Join Us programma: de Join Us Academy. Daarnaast heeft Join Us een online programma, waarbij groepen van maximaal negen jongeren vier maanden lang één keer per week online bij elkaar komen. Ook is er de Join Us community, een platform voor jongeren die graag meer contact willen.

Noaber

De Join Us Academy past binnen ons programma sociale gezondheid omdat de expertise en methodiek van Join Us en het verspreiden daarvan bijdragen aan onze ambitie om sociale relaties en verbinding in de samenleving te bevorderen. In dit geval specifiek voor de doelgroep jongeren.

De Join Us Academy zien wij als een logisch kanaal om professionals uit allerlei disciplines meer en beter over dit thema te informeren en handelingsperspectief te bieden.