Programma Leefstijl

Waarom

Dr. Hanneke Molema is de projectleider van dit project. Zij zegt: “De Routekaart die we met veel partijen hebben ontwikkeld, geeft structuur aan dat wat er moet gebeuren om gezondheid ook door aandacht voor leefstijl ‘normaal’ te maken. Of dat letterlijk kosten zal besparen, durf ik niet te zeggen. Het is maar net aan welke gezondheidseconoom je het vraagt. Wat we wél weten is dat aandacht voor een gezonde leefstijl de gezondheid bevórdert. En dat doet patiënten uiteraard goed. En we weten óók dat we de zorgprofessionals verder moeten overtuigen en hen van kennis en voorbeelden moeten voorzien. Het opnemen van leefstijl in de vergoedingen en de richtlijnen is daarbij vanzelfsprekend belangrijk.”

Wat

“Daarnaast stelde de Routekaart en de weg daarnaar toe, ons in de gelegenheid gestructureerd ideeën en kennis op te halen bij de belangrijkste stakeholders. En, niet onbelangrijk, alle spelers binnen het gezondheidszorgsysteem – soms letterlijk – in één hok te krijgen: patiënten (via de Patiëntenfederatie), medische professionals, onderzoekers etc.

Het draagvlak is er door vergroot. Alle samenwerkende organisaties zijn blij met de ontwikkeling en vinden het noodzakelijk dat we op zoek gaan naar wat we inmiddels (wetenschappelijk) weten en ook vaststellen wat we nog níet weten.

“We verzamelen op onze website vooral voorbeelden van initiatieven die overigens door de initiatiefnemers zelf worden aangedragen. Daarbij zien en weten we dat er wordt gereageerd op dat wat er wordt geplaatst.”

Impact

“Ik ben er zeker van dat onder meer de Routekaart een impuls heeft gegeven aan de Coalitie Leefstijl in de Zorg en dat we direct of indirect de basis hebben gelegd voor het besluit in het IZA-akkoord dat er per 1 januari 2023 meerjarig middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van een nader te vormen brede leefstijlcoalitie, met als doel om nationaal en regionaal regie te voeren op de inzet op gezondheid binnen en vanuit het Zvw-domein (pijlers: data en kennis, onderwijs, richtlijnen, onderzoek, implementatie en opschaling, monitoring en patiënt).”

Noaber

In dit project zijn de randvoorwaarden in beeld gebracht die nodig zijn om leefstijlgeneeskunde op alle relevante zorgpaden te implementeren. Daarbij stelden we impact vast op vrijwel alle elementen die wij daarvoor met het project afspreken: onderzoek, innovatie, implementatie, protocollen, financiering. Het project heeft bovendien ook bijgedragen aan allerlei andere projecten, programma’s en beleid.