Gradient Background

Programma

Sociale gezondheid

Sociale veerkracht en redzaamheid van individuen en gemeenschappen als gezondheidsfactor

Een gevoel van betekenis en verbondenheid met anderen is essentieel voor gezondheid en kwaliteit van leven. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat sociale gezondheid nauw samenhangt met zowel fysieke als mentale gezondheid. Mensen met bevredigende sociale connecties leven langer, (positief) gezonder en gelukkiger.

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen staan sociale relaties en sociale steun echter onder druk. Zowel voor de bekende risicogroepen als in onze samenleving als geheel. Het is een complex probleem, er is geen infrastructuur en heldere beleidsvisie om sociale gezondheid effectief te vergroten. Bovendien wordt het belang van de sociale context stelselmatig onderschat, wij hebben de indruk dat er een gebrek aan bewustzijn is en kennis en handelingsperspectieven ontbreken.

Samen met organisaties in het sociale domein agenderen we de relatie tussen sociaal welzijn en gezondheid.

Meer aandacht en bewustzijn

Sociaal functioneren in relatie tot gezondheid verdient dus meer aandacht en bewustwording. Daarom hebben wij een ontwikkelprogramma gedefinieerd met als doel bewustzijn, bewijs en acceptatie van sociale gezondheid in Nederland te vergroten. We willen daarmee verandering aanjagen door kennis te ontsluiten, publiciteit te genereren en belanghebbenden te inspireren door het uitlichten van succesvolle initiatieven. Om zo een nieuwe kijk op gezondheid en welzijn te stimuleren.

Terug naar overzicht programma's.

Recente projecten