Programma sociale gezondheid

Waarom

Schuldpreventie is makkelijker dan schuld saneren. Het duurt vaak jaren voor mensen hun geldzorgen bespreekbaar maken. Dat verhoogt de kans op schulden en (bijna) onoplosbare problemen. Hoe eerder er aandacht is voor geldzaken, hoe minder kans op geldzorgen. Dat kan in de busclub waarin wordt geprobeerd problemen met geld te voorkomen.

Wat

Een busclub komt maandelijks bij elkaar. Het gaat om mensen met weinig financiële middelen die in een veilige en gezellige omgeving met elkaar hun financiële zaken bespreken; van het betalen van rekeningen tot en met sparen en budgetteren. Voor hun deelname ontvangen ze zogeheten busgeld dat ze vrij kunnen besteden. In een busclub wordt de tijd genomen samen en in eigen tempo alles wat betreft geldzaken te bekijken en uit te leggen. Zo kun je altijd terecht bij de groep en helpen de deelnemers elkaar uit de problemen te blijven.

Door deelname aan een busclub wordt de financiële zelfredzaamheid vergroot.

Hiermee wordt de kans op eenzaamheid door armoede doorbroken, wordt de kans op terugval in schulden verminderd en kan op meer terreinen worden deelgenomen aan de maatschappij.

Stichting Busclub behartigt de belangen van mensen met weinig geld die daardoor geldstress hebben en onvoldoende meedoen in de maatschappij. Het busgeld dat de deelnemers ontvangen is een gift waarmee zij een jaar lang oefenen met sparen en een budgetteren. Dat brengt leden praktische kennis, financieel overzicht en rust.

Noaber

Deze donatie wordt gefinancierd vanuit ons programma sociale gezondheid, waarmee wij hopen meer aandacht en handelingsperspectief te geven aan de kracht van sociale structuren ter bevordering van gezondheid.

Los van de directe impact die het initiatief heeft, willen wij ook anderen hiermee inspireren. Wij geloven in de kracht van informele steunnetwerken als de busclub en zijn benieuwd onder welke voorwaarden het succesvol zal zijn.