Impact Report

Impact Report

In ons Impact Report vatten we samen wat de impact is die we hebben via onze programma's en investeringen en onze betrokkenheid bij hen.

Uit het inleiding van ons Impact Report...

Die Simon Sinek toch…

Laten we maar direct met de deur in huis vallen: er is geen enkel bewijs voor de theorie van Simon Sinek. Ook niet ergens in een zogenaamd wetenschappelijk tijdschrift? Neen dus. Er bestaat geen onderzoek waaruit blijkt dat organisaties die de Golden Circle wel op de juiste manier toepassen succesvoller zijn dan hun niet-met-waarom-beginnende dames en heren.

Dat wil alleen niet zeggen dat zijn vragen niet relevant zijn. De waarom- vraag is wél belangrijk! De vraag die antwoord geeft over de reden voor je bestaan, het doel waarnaar je streeft, je drijfveren, overtuigingen en aanleidingen.

En ook Sinek’s volgende vraag snijdt hout: hoe bereik je wat je wilt bereiken, welke handelingen en processen je verricht om te realiseren waar waarom voor staat. Je zegt er onder meer mee dat je uniek bent.

En ten slotte is zijn belangrijkste laatste vraag wat het resultaat is van je waarom en hoe. Het is het bewijs dat je levert.

In dit Impact Rapport lopen de vragen en de antwoorden door elkaar. We volgen Sinek dus niet in zijn dwingende, onbewezen volgorde van vragen. Maar we beantwoorden wel al zijn – belangrijke - vragen.

Niet omdat we ‘ongeordend’ (willen) zijn, maar omdat ‘het leven’ nu eenmaal niet altijd ‘geordend’ in elkaar steekt. Het is immers “organic”.. Zoals Simon zélf ook opmerkte!