Impact op verandering

In 2021/2022 heeft het onderzoeksbureau ZorgFocuZ een onderzoek uitgevoerd onder onze relaties (projecten en participaties). De hoofdvraag luidde: in hoeverre dragen wij bij aan verandering en op welke ‘veranderingsaspecten’ vinden relaties dat door Noaber ondersteund worden? De uitkomsten van het onderzoek zijn Noaber-breed en op case-niveau verwerkt in het Impact Rapport 2021.

Impact op gezondheidsverbetering

Voor onze impact op het verbeteren van gezondheid gebruiken we het Quadrupple Aim Framework (Liddy & Keely, 2018). Quadrupple Aim is een benadering om de prestaties van gezondheidssystemen te meten en te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar vier verbeteraspecten: het verbeteren van de gezondheid, het verminderen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking te verminderen en het verbeteren van de zorgervaringen van burgers/patiënten en de werkervaring van der zorgprofessionals. We beoordelen deze impact zelf, op basis van onze kennis van projecten en participaties. Onze ambitie is om een methode te ontwikkelen waarmee we ook organisaties en bedrijven kunnen betrekken bij het meten van impact op gezondheidsverbetering.

Lees ons impact rapport 2021