Noaber investeert samen met Nationale-Nederlanden (NN) ruim EUR 3 miljoen in het programma ‘Mentale Gezondheid en Veerkracht’. Het programma is in gezamenlijkheid ontwikkeld en richt zich op het verminderen én voorkomen van mentale klachten bij jongeren in de leeftijd tot 25 jaar. Het doel is 150.000 jongeren te bereiken in de buurt, op school en werk en online.  

Uit het Trendrapport ‘Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid’ van NN blijkt dat, hoewel verzuim op de werkvloer afneemt, psychisch verzuim toeneemt, vooral onder jongeren. Een belangrijke oorzaak is de toenemende druk die jongeren ervaren in hun dagelijks leven door sociale druk en onzekerheden in het leven. Daarom verhoogt Noaber samen met NN de maatschappelijke inzet op dit belangrijke thema. 

Het programma ‘Mentale Gezondheid en Veerkracht’ loopt tot eind 2026. In dit programma doneren we aan maatschappelijke organisaties in Nederland die het mentaal welzijn van jongeren bevorderen. Binnen het programma ligt de nadruk op drie pijlers: veilige hechting en kansrijk opgroeien, een positieve sociale context, en de kracht van een betekenisvol leven. Binnen deze pijlers is het doel om bestaande initiatieven te versterken, belanghebbenden en partners uit het veld samen te brengen, en innovatieve pilotprojecten te identificeren die schaalbaar zijn en daardoor meer impact kunnen hebben.  

Jan Peter Balkenende, Voorzitter Bestuur Noaber: “De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk, met aanzienlijke gevolgen voor individuen en de samenleving als geheel. Dat kost Nederlanders kwaliteit van leven en vermindert hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Daar willen we een positieve verandering in brengen. Ons gezamenlijke programma onderscheidt zich van andere initiatieven in het veld door juist in te zetten op preventie.”