Gradient Background

Programma

Mentale gezondheid en veerkracht

Er is geen gezondheid zonder mentale gezondheid!

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid en veerkracht van Nederlanders. Dat heeft zijn weerslag op de algehele gezondheid, de participatie in de samenleving en sociaaleconomische ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

Er zijn verschillenden ontwikkelingen gaande op het gebied van mentale gezondheid en veerkracht. In 2022 is een landelijke aanpak gelanceerd door de Nederlandse overheid: ‘Mentale Gezondheid: van ons allemaal’. Er zijn kennisdossiers beschikbaar over bijvoorbeeld Jeugd en Mentale gezondheid van het Trimbosinstituut. We zien diverse initiatieven gericht op vernieuwing in de GGZ. Desondanks zijn er nog aanzienlijke lacunes in het veld waar Noaber een waardevolle aanvulling kan bieden; en dan met name op het vlak van preventie van mentale ongezondheid.

Onze analyse

Een diepgaande analyse gevoed door expertinterviews, literatuuronderzoek en onze ervaringen vanuit de andere programma’s, leert ons dat we een meerwaarde kunnen leveren door ons in dit programma vooral te richten op de ontwikkeling van (jonge) kinderen en hun ouders in de periode van de eerste 1.000 dagen tot ongeveer 25 jaar. In die periode wordt het het grootste effect op de mentale gezondheid op de korte en lange termijn behaald.

In de hedendaagse samenleving lijkt het alsof we ‘altijd aan’ staan en dat overprikkeling een alledaagse realiteit is geworden.

Het vermogen van mensen om te floreren en goed om te gaan met de uitdagingen van het leven, wordt versterkt door een positieve sociale context. En juist daarin is de afgelopen decennia veel veranderd. De andere programma's - sociale gezondheid en leefstijl - sluiten hier goed bij aan en in synergie kunnen ze elkaar versterken.

Ten slotte is het in de moderne wereld lastiger om betekenisvol leven te leiden of te vinden, terwijl juist betekenis een katalysator is van menselijke veerkracht bij het omgaan met de uitdagingen in het leven.

Actielijnen

Dit programma ontwikkelt daarom drie actielijnen:

Doelen

Binnen deze actielijnen is het ons doel om bestaande initiatieven te versterken, belanghebbenden en partners uit het veld samen te brengen, en innovatieve pilotprojecten te identificeren die schaalbaar zijn en aanzienlijke maatschappelijke impact kunnen genereren.

Samenwerking

Binnen dit programma werken wij nauw samen met Nationale Nederlanden.

Terug naar overzicht programma's.