Wat

In dit project wordt bij veertien huisartsenpraktijken de 'Persoonlijke Gezondheidscheck' ingezet voor huisartsen om risicofactoren proactief in beeld te krijgen voor de mensen die bij hun praktijk zijn aangesloten. De check is een combinatie van vragenlijsten en bloedanalyse en bloeddrukmetingen. Met deze informatie, die in de huisartsen informatie systemen (HIS) kunnen worden ingeladen, kunnen huisartsen op individueel en groepsniveau zien welke patiënten met extra ondersteuning langer gezond kunnen blijven. Daarnaast krijgt de deelnemer ook zelf inzichten, tools en verwijzingen in handen om te werken aan de gezondheid.

Waarom

Mensen leven langer, maar leven steeds eerder en vaker met complexe ziekten. Vaak komen zij echter pas laat in beeld bij de gezondheidszorg, als er in preventieve zin niet veel meer gedaan kan worden. &niped is opgericht om juist in een vroege fase kansen en bedreigingen voor de gezondheid op een solide wetenschappelijke manier in beeld te brengen, en koppelt daar praktische tips en resources aan om mee aan de slag te gaan. Dit heeft &niped inmiddels voor 400.000 Nederlanders al in beeld gebracht. Tegelijkertijd is de druk op bijvoorbeeld de huisartsenpraktijken zeer groot om de groeiende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Door beter in beeld te krijgen waar bepaalde gezondheidsrisico’s spelen, kan de huisarts zijn of haar rol beter invullen om de mensen in de praktijk gezond te houden, kosten te besparen, en hopelijk zo ook met meer werkplezier hun belangrijke werk voort te zetten.

Impact

In de pilot blijkt dat bijvoorbeeld rond hart- en vaatziekten 40% meer patiënten in beeld komen als mensen met een verhoogd risicoprofiel. Deze groep hadden huisartsen zelf niet volledig beeld. Ook is bekend dat als huisartsen de tools krijgen om proactief in te spelen op bedreigingen voor de gezondheid, zij uiteindelijk ook de zorgvraag verlagen, kosten besparen, en zelfs meer patiënten per praktijk kunnen bedienen. De hoop is dat huisartsen hiermee zelf directe gezondheidswinst en meer werkplezier kunnen reageren, en deze manier van werken ook breder invulling geeft aan populatiegezondheid in Nederland.

Naast een bijdrage vanuit het programma Populatie Gezondheid, is &niped ook één van de participaties waarin Noaber investeert.

Participatie Noaber