Waarom

We gaan pas naar de dokter bij klachten. Symptomen treden echter pas laat in een ziekteproces op en zijn daardoor veelal een (te) laat vertrekpunt voor effectieve behandeling. Vaak is er dan al sprake van niet herstelbare orgaanschade, zoals na een hart- of herseninfarct, of uitzaaiingen, zoals bij kanker. Ook de diagnose diabetes of een depressie betekent eerder het einde van een langjarig proces, dan het begin van een ziekte.

Er is steeds meer bekend over erfelijke en niet-erfelijke (risico)factoren. Hierdoor ontstaan steeds meer mogelijkheden voor persoonlijke preventie en om ziekteprocessen in een vroeg stadium op te sporen. Vroegdiagnostiek is echter alleen zinvol als hierdoor ook effectievere behandeling mogelijk wordt zonder de samenleving te medicaliseren. Het is de uitdaging de beschikbare kennis op een laagdrempelige, verantwoorde en (kosten)effectieve wijze ter beschikking te stellen voor iedereen.

Wat

&niped is met de Persoonlijke Gezondheidscheck de autoriteit op persoonlijke preventie in Nederland. Dit betrouwbare, toegankelijke en schaalbare e-healthplatform stelt deelnemers in staat in een veilige online omgeving een persoonlijk gezondheidsprofiel vast te stellen en te bewaken.

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck krijgen mensen inzicht in hun gezondheid zodat zij weten wat zij kunnen doen om deze te verbeteren. Ze worden gemotiveerd om met leefstijlverbetering aan de slag te gaan.

Daarnaast helpt &niped organisaties en overheidsinstellingen om de vitaliteit, inzetbaarheid en productiviteit te verhogen.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelige test. Deelnemers vullen een online vragenlijst in en ontvangen een gezondheidsrapport gebaseerd op risicoprofiel, motivatie en persoonskenmerken.

Aan de bijpassende adviezen zijn verwijzingen naar websites, organisaties of hulpverleners gekoppeld die kunnen helpen bij een gezonde(re) leefstijl.

De test is medisch-wetenschappelijk onderbouwd en bevat de meest actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en vroegdiagnostiek. Het PreventieConsult, de COPD risicotest en het PreventieKompas zijn hierin geïntegreerd. Verwijzingen naar de bedrijfs- en huisarts voor aanvullend onderzoek zijn gebaseerd op richtlijnen op het gebied van cardiovasculair risico, COPD en leefstijl.

Naast dat Noaber investeert in &niped, wordt er vanuit het programma Populatie Gezondheid ook bijgedrage aan de inzet van de 'Persoonlijke Gezondheidscheck' bij veertien huisartsen.

Programma Populatie Gezondheid