Berdine Preuter

Ik vind het mooi om maatschappelijke organisaties te versterken en verder te helpen, zodat zij zich zo effectief mogelijk kunnen richten op het vergroten van de sociale veerkracht van individuele burgers en onze maatschappij in het algemeen. Niemand zou er alleen voor moeten staan, zeker niet als we beseffen dat je verbondenheid met anderen essentieel is voor het ervaren van een goede gezondheid.

In 2021 is Noaber gestart met de verkenning van het thema sociale gezondheid en ik ben nu verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van dit programma. Naast ondersteuning van veelbelovende initiatieven richten we ons ook op de optimalisering van randvoorwaarden, zodat succesvolle concepten ook erkend en geborgd worden.

Na studies office management en bedrijfseconomie heb ik sinds 2005 verschillende functies binnen het Noabernetwerk gehad, waarvan de laatste 5 jaren als programma manager op de thema’s cultuur, informele zorg en samenleven.