Gradient Background

Berdine Preuter

Programma manager

Berdine Preuter

Maatschappelijke organisaties versterken en verder helpen, dat vind ik mooi. Zodat zij zich zo effectief mogelijk kunnen richten op het vergroten van de gezondheid en veerkracht van individuele burgers en onze maatschappij in het algemeen.

Niemand zou er alleen voor moeten staan, zeker niet als we beseffen dat je verbondenheid met anderen essentieel is voor het ervaren van een goede gezondheid

Ik ben betrokken bij de uitvoering van de programma’s “Sociale Gezondheid” en “Mentale Gezondheid en Veerkracht”. Naast ondersteuning van veelbelovende initiatieven richten we ons ook op de optimalisering van randvoorwaarden, zodat succesvolle concepten ook erkend en geborgd worden.

Na studies office management en bedrijfseconomie heb ik sinds 2005 verschillende functies binnen het Noaber netwerk gehad, de laatste jaren als programma manager.