populatie gezondheid

populatie gezondheid

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de gezondheid van bevolkingsgroepen - populaties - bevorderen? Welke interventies vraagt dit, hoe organiseren we dat en ook: hoe financieren we deze ambities? Daarover gaat dit programma.

Multi-morbiditeit, hogere kosten, schaarser wordende hulpbronnen en grotere verschillen in kwaliteit van leven tussen groepen in de samenleving. Dit zijn enkele trends die we  op gebied van gezondheid. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het huidige zorgstelsel staan onder druk.

Om dit een halt toe te roepen wordt veel verwacht van een op gezondheid-gerichte populatie gebonden inrichting van ondersteuning en zorg, inclusief een daarop afgestemde bekostiging. Als we dit kunnen vormgegeven zonder een grote crisis als katalysator en zonder een totale systeemwijziging zullen we actief met vernieuwende oplossingen moeten komen. 

In het buitenland zijn er succesvolle voorbeelden met een aantal kenmerkende overeenkomsten: er is voldoende geld om de opstart van een transitie van focus op zorg naar focus op gezondheid te financieren. Daarnaast is er organisatiekracht geregeld en is informatie beschikbaar op n=1 en n=populatieniveau. In Nederland missen we een structurele duurzame financiering op gezondheid en wordt onvoldoende gemeten wat wel en niet werkt op het gebied van gezondheidsinterventies.