Gradient Background

Programma

Populatie gezondheid

Populatie gezondheid

Naar een toekomstbestendig en betaalbaar zorgsysteem

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de gezondheid van bevolkingsgroepen (populaties) bevorderen? Welke interventies vraagt dit, hoe organiseren we dat en ook: hoe financieren we deze ambities? Daarover gaat dit programma.

Multi-morbiditeit, hogere kosten, schaarser wordende hulpbronnen en grotere verschillen in kwaliteit van leven tussen groepen in de samenleving. Dit zijn enkele trends die we zien op gebied van gezondheid. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het huidige zorgstelsel staan onder druk.

Actief op zoek naar vernieuwende oplossingen

Om dit een halt toe te roepen wordt veel verwacht van een op gezondheid-gerichte populatiegebonden inrichting van ondersteuning en zorg, inclusief een daarop afgestemde bekostiging. Als we dit kunnen vormgeven zonder een grote crisis als katalysator en zonder een totale systeemwijziging, zullen we actief met vernieuwende oplossingen moeten komen. 

Door een andere manier van financieren, organiseren en monitoren van gezondheid, verwachten we meer gezondheidswinst, betere kwaliteit en minder zorgkosten in een populatie. I

Structurele bekostiging, onderzoek naar effecten

In het buitenland zijn er succesvolle voorbeelden met een aantal kenmerkende overeenkomsten: er is voldoende geld om de opstart van een transitie van focus op zorg naar focus op gezondheid te financieren. Daarnaast is er organisatiekracht geregeld en is informatie beschikbaar op n=1 en n=populatieniveau. In Nederland missen we een structurele duurzame financiering op gezondheid en wordt onvoldoende gemeten wat wel en niet werkt op het gebied van gezondheidsinterventies.

Terug naar overzicht programma's.

Recente projecten