Waarom

De verschuiving van kankertherapie naar thuisbehandelingen met orale oncolytica (een pilvorm voor kankertherapie) brengt een uitdaging in medicatietrouw mee. Vooral vanwege complexe medicatieschema's en hoge kosten. Dit heeft cruciale gevolgen heeft voor patiënten en zorgsystemen. Als een patiënt het medicatieschema niet goed volgt of voortijdig stopt met de inname, kan dat namelijk juist leiden tot terugkeer van kanker en hogere sterftecijfers. Ondersteuning van de patiënt door een multidisciplinair zorgteam is de enige bewezen oplossing voor het bevorderen van therapietrouw.

Wat

Digital health start-up Vaalia ontwikkelt technologie die zorgteams hierbij helpt, door het opstellen van een gepersonaliseerd behandelplan, het versterken van de patiënt en het monitoren van de behandeling via een digitaal platform. De basis voor de technologie is een nieuw te bouwen analyseplatform voor orale oncolytica. Daarmee wordt in kaart gebracht waarom en wanneer patiënten stoppen met de inname van tabletten of capsules tegen kanker. Het platform voorspelt op basis van de data bij welke patiënten de kans het grootst is dat ze hun medicatieschema niet naleven. Ook krijgt het zorgteam gerichte, gepersonaliseerde interventiesuggesties om te voorkomen dat patiënten voortijdig stoppen met hun behandeling.

Impact

Oplossingen die bijdragen aan therapietrouw bij orale oncolytica hebben een potentieel grote impact op de gezondheidssituatie van patiënten. Ook kunnen ze bijdragen aan betere werkomstandigheden van zorgprofessionals en lagere zorgkosten voor de samenleving. Daarmee past de investering in de strategie van Noaber om te participeren in betekenisvolle bedrijven die duurzame veranderingen tot stand brengen en gezondheid verbeteren.

Quadruple aim-benadering

Noaber hanteert daarbij de quadruple aim-benadering. Dat is een benadering waarbij gekeken wordt naar vier aspecten van gezondheidssystemen: patiëntervaringen, ervaringen van zorgpersoneel, de populatiegezondheid en de zorgkosten per hoofd van de bevolking.