Soulve

Soulve

Veel patiënten hebben weinig inzicht in het verloop van hun ziekteproces en hun behandeling. Dit wordt onder meer vergroot door het grote aantal documenten dat bij een ziekteproces wordt gebruikt. Ook voor behandelaars is het niet altijd even duidelijk waar de patiënt zich in haar behandelproces bevindt en wanneer een volgende stap wordt gezet. Dit ondanks het feit dat er zogeheten ‘zorgpaden’ zijn.

Soulve lnnovations (Soulve) heeft een applicatie (Medimapp) ontwikkeld waarmee zorgpaden worden gedigitaliseerd; zowel voor de patiënt als de professional. Voor zorgorganisaties draagt dit bij aan standaardisatie van zorgpaden en het vermijden van dubbele behandelingen en het verbeteren van onderlinge coördinatie. Dit is vooral van belang voor patiënten die te maken hebben met meerdere zorgpaden. Door het gebruik van Medimapp hebben patiënten een beter overzicht, krijgen zij toegang tot gepersonaliseerde informatie en worden ze meer betrokken bij hun zorgproces.

Daarmee wordt er onzekerheid bij de patiënt weggehaald. En de zorgverlener krijgt een instrument waarmee zij haar zorgverlening kan optimaliseren.