NextGen Ventures

NextGen Ventures

Nextgen Ventures is gestart met een tweede fonds waarmee in de komende vijf jaar in circa twaalf data-gedreven bedrijven zal worden geïnvesteerd. Deze bedrijven zullen een bijdrage hebben aan een betere, efficiëntere en betaalbare gezondheidszorg. Deelnemers in het fonds zijn strategische partners, institutionele investeerders en family offices.

Data is next

De afgelopen jaren is veel nieuwe technologie geïntroduceerd die vooral is gericht op nieuwe behandelvormen en minder op procesinnovatie. Dit heeft geleid tot een hogere levensverwachting en meer perspectief voor patiënten. De gezondheidszorg is daarbij een succesvolle, maar ook een kwetsbare sector gebleken. De kosten zijn gestegen en de sector is nog altijd arbeidsintensief.

Nextgen Ventures 2 zal investeren in innovaties die gericht zijn op de juiste inzet van technologie en mensen.  Bijvoorbeeld oplossingen waardoor patiëntem mogelijk thuis en op afstand kunnen worden behandeld. Nextgen Ventures 2 is daarnaast ook geïnteresseerd in specifieke behandelingen die de zorg efficiënter en effectiever maken, zoals nieuwe minimaal invasieve behandelingen.

Het doel van deze investeringen is een positieve bijdrage te leveren aan de (gezondheids)zorg. Het gebruik van data is hierbij cruciaal. Data kan helpen bij het nemen van beslissingen en het ondersteunen van kwetsbare groepen in hun dagelijkse activiteiten. Hiernaar is juist ook in de huidige tijd veel vraag ; de Coronacrisis maakt meer dan ooit duidelijk dat het cruciaal is meer te investeren in zorginnovatie en eHealth. Data kan daarnaast ook helpen bij het afstemmen van medicatie en medische ingrepen op leefstijl en het opleiden van schaars zorgpersoneel of het efficiënter inrichten van klinische studies.

Kortom: data is next.

Gezamenlijke doelstellingen

Nextgen Ventures heeft het voordeel samen te werken met fondsen en instituten die ook in deze ontwikkelingen willen investeren en waarvan een aantal na het eerste fonds ook in het tweede hebben deelgenomen. Het tweede fonds heeft daarnaast nieuwe investeerders verwelkomt die deze doelstelling ook onderschrijven waaronder maatschappelijk geëngageerde familiefondsen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en een zorginstelling. 

Voor meer informatie: zie de website van NextGen Ventures.