New Compliance

New Compliance

NewCompliance levert een modulair in te richten overzichtelijk dashboard op een monitor in operatiekamers (OK’s) waarop data, protocollen en meetwaarden te zien zijn. Deze informatie wordt verzameld uit verschillende informatiesystemen. De ‘cockpit’ signaleert wanneer een bepaalde waarde afwijkt van het overeengekomen protocol.

Deze realtime, complete, zichtbare en toegankelijke informatie gedurende de operatie zorgt ervoor dat veiligheids-, behandelings-, en hygiëneprotocollen beter worden nageleefd. Dit is onder meer van belang om zogeheten Adverse Events (AE) te voorkomen: complicaties. 65% van de AE’s worden veroorzaakt door operatieve ingrepen waarvan de Surgical Site infection (SSI) de meest voorkomende complicatie is. Dit is een postoperatieve wondinfectie. Toepassing van NewCompliance’s cockpit resulteert in minder SSI’s en overige voorkombare fouten en leidt tot een betere uitkomst van behandeling en daarmee gezondheid van de patiënt.

Daarnaast biedt NewComplinace analysetools waarmee ingrepen, procedures, gebruikte hulpmiddelen, protocollen, betrokken chirurgen/professionals etc. op basis van benodigde tijd, klinische uitkomsten en bijbehorende kosten kunnen worden vergeleken. Op basis van deze gegevens kunnen kwaliteit, procedures en planning van de OK’s worden geoptimaliseerd.