RSIN-nummer
850119649

KvK-nummer
51668874

Vestigingsadres
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede 

Telefoonnummer
0318-65 77 02

E-mailadres
info@noaber.com

Bestuur
Het Bestuur van de Noaber Foundation bestaat uit:

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Beleid en Bestedingen
Voor wat betreft de doelen, het beleid en de bestedingen van de Stichting, verwijzen wij naar het recente Jaarverslag van 2020 en deze website.

Beleidsplan
Het beleidsplan kan via deze link  worden gedownload.

Standaardformulier
Het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen 2021 kan hier worden gedowload.

Jaarverslag
Ons jaarverslag over 2021 kan via deze link worden geopend. (2020 via deze link)