Buurtdokters

Buurtdokters

Buurtdokters is een netwerk voor en door huisartsen. Samen werken ze aan hun missie: gemakkelijk toegankelijke, langdurige en passende huisartsenzorg voor iedereen.

De gezondheidszorg verandert de praktijken van huisartsen staan onder druk, terwijl passende huisartsenzorg voor patiënten belangrijk blijft. Toegang tot een dokter in de buurt die haar of zijn patiënten kent en voor langere tijd beschikbaar is, heeft dan ook de voorkeur.

Buurtdokters is een netwerk voor en door huisartsen. Samen werken ze aan hun missie: gemakkelijk toegankelijke, langdurige en passende huisartsenzorg voor iedereen. Dit begint met een geëngageerd team en een goed georganiseerde praktijk. Door geïntegreerde oplossingen toe te passen, wordt overzicht gecreëerd en krijgt de huisarts tijd en flexibiliteit, zodat praktijk beheersbaar en aantrekkelijk wordt. Het team wordt ontlast, werkprocessen geoptimaliseerd en, indien nodig, IT-systemen aangepast. Er wordt gezorgd voor follow-up, modernisering, opleiding en begeleiding. Alles wat wordt ingezet is gericht op verbetering van de praktijk. En dit alles vloeit voort uit een toekomstbestendige visie en in samenwerking met zorgpartners in de onmiddellijke omgeving.  

Voorbeeld
De inwoners van Lexmond zagen langere tijd geen vaste huisartsen in hun praktijk. Dat is veranderd omdat twee huisartsen samen met Buurtdokters de praktijk overnemen. Dit is mede het gevolg van de betrokken Lexmondse bevolking. Begin april werd het Dorpsinitiatief Lexmond ingelicht dat de huisartsenpraktijk te koop zou staan. Omdat zij al sinds hun oprichting de gang van zaken rondom de praktijk volgen, hebben ze zich ontfermd over de zoektocht naar stabiele opvolging. Ze zochten contact met Buurtdokters die op zoek gegaan naar geïnteresseerde en geschikte dokters. Josine te Kaat en Aldwin den Blaauwen toonden zich enthousiast en zij hebben zich samen met Buurtdokters aangeboden als overnamekandidaten. Het Dorpsinitiatief heeft vervolgens bemiddeld in de financiering van de overname via crowdfunding met enkele lokale ondernemers. 
[ontleend aan Het Kontakt VijfheerenlandenMedisch Contact en RTV-Utrecht (met video)]