noades

Nodes zijn de knooppunten in netwerken. Nodes zijn we dus allemaal. Omdat we altijd wel verbonden zijn met iets en iemand. En tussen die nodes wordt uitgewisseld: kennis, ervaringen en ook - als dat te pas komt - inzichten en meningen. Bovendien zijn we elkaars noabers. Vandaar dat wij het over noades hebben.  

Type: