Noaber Foundation X

Impact door innoveren

Innovatieagenda
Partners
Impact

Wij streven naar het realiseren van impact, op basis van een innovatieagenda, samen met strategische partners.

We hebben daarvoor 'compleet kapitaal' beschikbaar: kennis, netwerken en financiële middelen.

Wat dat laatste betreft:
Impact donaties verstrekken we via Noaber Philanthropy.
Impact investeringen worden gedaan door Noaber Ventures.

De innovatieagenda richt zich op de gezondheid en gezondheidszorg en kent drie domeinen: vitaliteitzelfstandigheid en processen. Voor elk van deze domeinen hebben we de beogde impact gedefinieerd

We doen dit niet alleen. Integendeel. Als Noaber Foundation faciliteren we een aantal organisaties die we tot Noaber Netwerk rekenen. Maar ook onze projecten en investeringen beschouwen we als partners.


Lees meer over onze mensen Onze mensen X

Jan Willem Baan

Sluiten Jan Willem Baan Special Advisor advies Lees meer

Tim Dolman

Sluiten Tim Dolman Investment manager ondersteuning investment management Lees meer

Prof. Dr. Maarten Verkerk

Sluiten Prof. Dr. Maarten Verkerk Voorzitter bestuur Lees meer

Paul Baan

Sluiten Paul Baan Voorzitter bestuur Lees meer

Saskia van Alphen

Sluiten Saskia van Alphen Programma manager gezondheid & innovaties projecten donaties participaties investeringen Lees meer

Henk van den Breemen

Sluiten Henk van den Breemen Raad van Advies raad van advies bestuur Lees meer

Peter Haasjes

Sluiten Peter Haasjes Investment manager ondersteuning fondsmanagement Lees meer

Rutger Baan

Sluiten Rutger Baan Bestuur - lid bestuur Lees meer

Harriët Gijsbertsen

Sluiten Harriët Gijsbertsen Programma manager ondersteuning Lees meer

Gerard Honkoop

Sluiten Gerard Honkoop Voorzitter Stichting Noaber Philanthropy raad van advies Lees meer


Actueel X

Filter resultaten

  • Vitaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Processen
  • Condities

< >


© 2016 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie