Noaber Foundation X

Impact door innoveren

Innovatieagenda
Partners
Impact

Wij streven naar het realiseren van impact, op basis van een innovatieagenda, samen met strategische partners.

We hebben daarvoor 'compleet kapitaal' beschikbaar: kennis, netwerken en financiële middelen.

Wat dat laatste betreft:
Impact donaties verstrekken we via Noaber Foundation
Impact investeringen worden gedaan door Noaber Ventures.

De innovatieagenda richt zich op de gezondheid en gezondheidszorg en kent drie domeinen: vitaliteitzelfstandigheid en processen. Voor elk van deze domeinen hebben we de beogde impact gedefinieerd

We doen dit niet alleen. Integendeel. Als Noaber Foundation faciliteren we een aantal organisaties die we tot ons netwerk rekeen. Bijvooorbeeld het Eleven Flowers Fund, de Ambitus Foundation, VitaValley en de The Owls Foundation. Maar ook onze projecten en investeringen beschouwen we als partners.


Lees meer over onze mensen Onze mensen X

Steven van Eijck

Sluiten Steven van Eijck Special Advisor Adviseur Lees meer

Wim Post

Sluiten Wim Post Programma manager Programma Management Lees meer

Rutger Baan

Sluiten Rutger Baan Bestuur - Voorziitter bestuur Lees meer

Mineke Baan-Pas

Sluiten Mineke Baan-Pas Bestuurslid bestuur Lees meer

Tim Dolman

Sluiten Tim Dolman Investment manager ondersteuning investment management Lees meer

Matthijs Blokhuis

Sluiten Matthijs Blokhuis Directie directie Lees meer

Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf

Sluiten Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf Special Advisor advies Lees meer

Peter Haasjes

Sluiten Peter Haasjes Investment manager ondersteuning fondsmanagement Lees meer

Gerard Honkoop

Sluiten Gerard Honkoop Voorzitter Stichting Noaber Philanthropy raad van advies Lees meer

Johanneke van de Scheur-Baan

Sluiten Johanneke van de Scheur-Baan Bestuur bestuur Lees meer


Actueel X

Filter resultaten

  • Vitaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Processen
  • Condities

< >


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie