Superlijst

Superlijst

Superlijst Gezondheid is een meerjarige campagne die supermarkten ondersteunt in het gezonder en duurzamer maken van hun aanbod. Superlijst is een initiatief van Questionmark, maar wordt mede ontwikkeld en uitgedragen door een coalitie van NGO’s met een achtergrond in gezondheid, natuur & milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Centraal binnen de campagne Superlijst staat een ranglijst van supermarkten met als criterium: in hoeverre maken supermarkten de verantwoorde keuze de makkelijke keuze?

De voedselomgeving in Nederland stimuleert ongezonde en niet-duurzame voeding. Zo bestaan de wekelijkse aanbiedingen van alle Nederlandse supermarkten voor 80% uit ongezonde producten. Qua duurzaamheid is het probleem vergelijkbaar. De meeste supermarkten maken wekelijks reclame met (te) goedkoop vlees en hebben nog nauwelijks vlees vervangende producten in de aanbieding. Daarnaast hebben de meeste supermarktketens nauwelijks of zelfs geen vegetarische opties in de schappen met kant en klaar producten.

Hoewel veel consumenten verantwoorde keuzes willen maken, stimuleert de voedselomgeving ze dus in de tegenovergestelde richting. Supermarktketens zijn hierin - met hun 50% marktaandeel in het totale voedselaanbod en sterke machtspositie in productieketens - een logisch beginpunt om positieve verandering op gang te brengen.

De resultaten van het meest recente onderzoek - van 2022 - vind je hier en hier (het volledige rapport).