en
ACG Tool

ACG-methode voor population health management?

Deel via:

Validatie Risicostratificatietool

Veel eerstelijnszorggroepen streven naar een populatiegerichte benadering voor hun zorgverlening. Enkele regio’s experimenteren in proeftuinen en pilots met een meer populatiegerichte benadering van zorg en bijbehorende experimentele financieringsmodellen zoals shared savings en bundled payments.

Dit zijn relatief kleine experimenten op subpopulaties (bijvoorbeeld één ziektebeeld) waar veel obstakels worden ondervonden, onder andere op het vlak van data, infrastructuur en inbedding en opschaling. Er is een duidelijke behoefte aan goede instrumenten en werkvormen om population health management handen en voeten te geven.

Het Jan van Es Instituut (JVEI) heeft een literatuurreviewstudie gedaan naar bestaande tools voor population health management. De ACG (adjusted clinical groups) methode, ontwikkeld door Johns Hopkins University, kwam daaruit naar voren als het meest accuraat en geschikt voor de Nederlandse situatie. Deze risicostratificeringstool moet echter eerst worden gevalideerd in de Nederlandse praktijk. Bij positieve uitkomsten kan er worden opgeschaald naar een groot deel van de eerstelijnsgroepen. Dat vraagt echter ook om meer, bijvoorbeeld het creëren van randvoorwaarden voor een grootschalig gebruik van de tool zoals financiering, regelgeving, datamodel, outcome-indicators en data infrastructuur.

Vijf eerstelijnsgroepen nemen deel aan de pilotstudie die de ACG tool zal gaan valideren en het implementeren van populatiegerichte zorg en bijbehorende interventies in hun praktijk zal uitproberen.

Programma
Vitaliteit

Begunstigde
Jan van Es Instituut