en
Thema Leefstijl

Stoppen met roken: maar dan anders en effectief?

Deel via:

Stopcoach

In Nederland roken 3,5 miljoen mensen en jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dagelijks roken komt meer voor onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden. Inmiddels is een gedifferentieerd aanbod van bewezen effectieve interventies voorhanden om mensen te helpen stoppen met roken.

Er zijn echter verschillende knelpunten in de toeleiding naar en deelname aan deze interventies: laagopgeleide rokers vinden minder hun weg naar gedragsmatige ondersteuning, beschikbare interventies zijn niet toegesneden op laagopgeleide en/of laaggeletterde rokers en er zijn uitdagingen wat betreft de vergoedingen. Daarnaast hebben laagopgeleiden in hun dagelijks leven vaak andere zaken aan hun hoofd die belemmerend kunnen werken bij het stoppen, zoals schulden, werkloosheid, problemen in het gezin etc. Een stoppen-met-roken interventie voor laagopgeleiden zou daarom moeten worden ingebed in een breder programma waar ook de eventuele achterliggende of diepere problematiek wordt geadresseerd.

In het Verenigd Koninkrijk is een online stoppen-met-roken interventie ontwikkeld: StopAdvisor, die in een randomised control trial (RCT) is onderzocht op effectiviteit. De interventie heeft volgende kenmerken: programma is gepersonaliseerd, sluit aan bij de persoonlijke motivatie van de gebruiker, maakt gebruik van technieken die de stemming verbeteren, betrekt het sociale netwerk erbij en biedt van afleiding bij moeilijke momenten waardoor terugval wordt voorkomen.

De interventie wordt onder de naam Stopcoach door een aantal organisaties, waaronder Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, aangepast aan de Nederlandse situatie. Onderdeel van de aanpassing is onder meer dat er een app wordt ontwikkeld en dat daar persoonlijke coaching aan wordt toegevoegd.

Stopcoach wordt in elk geval in vijf gemeenten getest. Zij zullen elk het programma aanpassen aan het lokale beleid zonder dat de essentie ervan verloren gaat.

Programma
Vitaliteit/Leefstijl

Begunstigde
Leids Universitair Medisch Centrum/Pharos