en
Vitaliteit 2

Het voordeel wordt verdeeld

Deel via:

Populatiezorg Nijkerk

De gezondheidscentra in Nijkerk streven naar populatiezorg. Dat wil zeggen het gelijktijdig realiseren van drie doelstellingen: bevorderen van de gezondheid van de populatie, verhogen van de kwaliteit van zorgverlening en het betaalbaar houden van de dienstverlening.

Om dit te bereiken, werken ze samen met de grootste verzekeraar in de regio (Zilveren Kruis) en regionale ziekenhuizen. Ook streven ze naar samenwerking met dienstverleners in het sociale domein en met de gemeente. De huidige financieringsstructuur werkt echter averechts op deze ambitie. Er wordt betaald voor prestatie en ziekte, terwijl de populatie gebaat is bij gezondheid en voorzorg.

De gezondheidscentra in Nijkerk willen daarom aantonen dat een alternatieve financieringsstructuur mogelijk is. Op basis van de drie genoemde doelstellingen worden shared savings afspraken gemaakt tussen verzekeraars en zorgverleners. De kostenbesparingen die worden gerealiseerd door het voorkomen van ziekte en het verminderen van behandeling in de tweede lijn, worden verdeeld onder de betrokkenen en ingezet voor het verbeteren van de populatiezorg-aanpak.

Om de kosten van dit plan te bekostigen, willen de initiatiefnemers een Health Impact Bond (HIB) introduceren. Dit is een soort lening aan het project waarmee de eerste jaren van de nieuwe werkwijze worden voorgefinancierd. Wanneer de eerste besparingen gerealiseerd worden, zal de aflossing aan de investeerders in het HIB worden gestart.