en
Thema Leefstijl

Niertransplantatie en leefstijl

Deel via:

Leefstijl rond niertransplantatie

Een gezonde leefstijl kan de leeftijd van een getransplanteerde nier en nierpatiënten significant verlengen.

Ervaring en onderzoek leren dat patiënten meer succes hebben in het verbeteren van hun leefstijl als zij inzicht hebben in hun prestaties en door een professional worden begeleid worden in het begrijpen van deze inzichten, in combinatie met bepaalde interventies indien nodig.

In dit project werken onder meer 8 academische medische centra, de Nierstichting en de Nierpatiëntenvereniging samen om een kwaliteitssystematiek van meten, vertalen, terugkoppelen en evalueren van lifestyle-parameters te ontwikkelen inclusief het inbedden ervan in reguliere bezoeken, overleggen en kwaliteitssystemen.

Er zal afstemming en samenwerking met de bredere gemeenschap van internisten en met ontwikkelingen rond leefstijl bij hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht en kanker plaatsvinden. Doel is van elkaar te leren over het meten van gezondheid, het benutten van deze informatie benutten voor betere implementatie van leefstijl in behandeling en voor preventie.

Programma
Vitaliteit/Leefstijl

Begunstigde
Universitair Medisch Centrum Groningen