en
Research

Techonologie: wat werkt waarom, hoe en voor en door wie?

Deel via:

Lectoraat

Het lectoraat ICT innovaties in de zorg is 8 jaar geleden opgericht binnen Hogeschool Windesheim. Uitgangspunt van het lectoraat is dat structurele inbedding van ICT innovaties alleen haalbaar is als er geïntegreerd vanuit drie invalshoeken wordt gekeken: vanuit de zorg, vanuit de technologie en vanuit de implementatie. Het onderzoeksteam is daarom samengesteld uit onderzoekers met opleidingen in de verpleegkunde, ICT, softwareontwikkeling, economie, gedragswetenschappen, design, etc.

De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af: er zijn niet genoeg zorgverleners voor de stijgende zorgvraag en de concurrentie op prijs en kwaliteit neemt toe.

Om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden, is de inzet van technologie noodzakelijk. eHealth draagt bijvoorbeeld aan de zelfredzaamheid van patiënten, het optimaliseren van zorgprocessen, het verbeteren van de zorgkwaliteit of het handhaven ervan tegen minder kosten en arbeidskrachten. Veel bedrijven zien kansen en ontwikkelen daarom veelbelovende eHealth-innovaties: portalen, sensoren, digitale dossiers, zorg op afstand, serious gaming, mobiele apps etc. Toch maken zorgverleners hier nog maar mondjesmaat gebruik van en breken innovaties niet door. Het lectoraat doet daarom onderzoek naar de oorzaken hiervan. Daarnaast adviseert men instelingen  over het toepassen van technologie. met als doel zorgprocessen met eHealth-oplossingen te optimaliseren. 

Drie onderzoeksperspectieven

Het lectoraat beschouwt geïntegreerde multidisciplinariteit als unique positioning point van het eigen onderzoek en men werkt vanuit drie perspectieven:

Noaber Foundation

Wij zijn betrokken bij het lectoraat omdat we impact verwachten dat het onderzoek en de activiteiten, namelijk de acceptatie en de inbedding van technologie in zorgprocessen.

website