en
NIPED

(Op)Nieuw kijken naar 'gezondheid'

Deel via:

Instituut voor Positieve Gezondheid

Het Institute for Positive Health (IPH) is in 2015 opgericht door Machteld Hüber. De stichting bevordert het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waarin gezondheid wordt gedefinieerd als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

Het IPH wil rond het thema 'gezondheid' in het zorg- en welzijnsdomein een verandering nastreven, waarmee zelfsturing, preventie en een integrale benadering van gezondheid centraal komen te staan. Het IPH heeft een strategie gedefinieerd op vier peilers. Inspiratie bieden door presentaties, werksessies, consultancy en een community ‘positieve gezondheid’. Tools, zoals www.mijnpositievegezondheid.nl, een IPH-proof keurmerk en een community website. Educatie, een trainingsaanbod voor professionals in het werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid en (positieve) gezondheidsvaardigheden voor volwassenen en kinderen. En onderzoek, validatie van het instrument positieve gezondheid en de verhouding ervan tot andere kwaliteits- en screeningsinstrumenten.

Website

Noaber Foundation