en
Zelfstandigheid

Innovaties in de langdurige zorg

Deel via:

FundiQare

Fundis, regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en Noaber Foundation zijn gestart met incubatorfonds FundIQare, gericht op de langdurige zorg. De initiatiefnemers investeren in zorginnovaties die de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en/of mantelzorgers verbeteren.

Kwaliteit van leven

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken staat onder druk door de toename van het aantal ouderen, het langer zelfstandig (willen) wonen en de veranderende verzorgingsstaat met een terugtrekkende overheid. Innovatieve oplossingen kunnen deze kwetsbare doelgroep ondersteunen bij het behouden van hun zelfstandigheid en de kwaliteit van leven verbeteren.

Innovaties bewerkstelligen

De oprichting van FundIQare past bij de ambities van de initiatiefnemers om door vernieuwingen de kwaliteit te verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Door samen te werken met Fundis en InnovationQuarter zijn we in staat een grote gebruikersgroep te ontsluiten en ondernemingen te financieren en te professionaliseren zodat deze landelijk op kunnen schalen.

Direct effect

De investeringen die via FundIQare worden gedaan, concentreren zich primair op start ups in de langdurige zorg die direct effect hebben op de dienstverlening voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers. FundIQare focust zich op innovaties gericht op langer thuis wonen, het bevorderen van zelfredzaamheid, het nemen van meer eigen regie, versterken vitaliteit en levenslust en op innovaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Ook richt de belangstelling zich op innovaties die vitale ouderen mobiliseren en op het ondersteunen van burgerinitiatieven.

Samengevat

FundIQare richt zich op start-ups die innovatieve producten en/of diensten leveren die:

Meer weten?

Website


Over Fundis
Als netwerkorganisatie speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende (zorg)vraag. Fundis werkt continu aan het uitbreiden, up-to-date houden dan wel het verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod en de bedrijfsvoering. Dit doet Fundis niet alleen. Met bestaande bedrijven binnen de Fundis groep, door nieuwe bedrijven toe te voegen aan de groep of door intensief samen te werken met partners buiten de groep.  Alles met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Over InnovationQuarter
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Zij financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. InnovationQuarter organiseert en bevordert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit € 58 mln. – biedt jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen.