en
Samenwerken

Samen werken aan een gezonde en inclusieve samenleving

Deel via:

Digital Health Center

Digital Health Center is het startpunt voor innovatie, de accelerator voor innovatie in de zorg. Hier werken zorginstellingen, bedrijven, kennisinstituten én cliënten samen aan kansrijke eHealth innovaties die het leven aangenamer maken. Samen werken we aan een gezondere, inclusieve samenleving.

Digital Health Center (DGC) is een verzelfstandiging van een van de activiteiten van Pluryn. Het DHC brengt partijen met verschillende achtergronden op professionele wijze bij elkaar. Zorginstellingen die kansen zien in eHealth, maar het tempo van ontwikkelingen in de digitale markt niet kunnen of willen bijhouden. En bedrijven (startups) die staan te popelen om hun innovatie te testen of te lanceren, maar die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij het betreden van de complexe zorgmarkt.

Het DHC betrekt ook kennisinstituten in dit proces en kan initiatieven vanuit verschillende invalshoeken beoordelen en aanvullen. De partners hebben één overeenkomst: ze stellen de cliënt altijd centraal en willen de kwaliteit van leven verbeteren.

Zorg en innovatieve technologie. Een kansrijke combinatie.

De missie is om alle technologie ter wereld beschikbaar en toegankelijk te maken voor de verstandelijk gehadicaptenzorg en Jeugdzorg. En om de mogelijkheden van technologische innovatie te benutten vanuit cliëntperspectief, zodanig dat dit leidt tot meer, snel toepasbare innovaties op het gebied van zelfregie en zelfredzaamheid voor iedereen.

Om deze doelstelling te bereiken heeft het Digital Health Center een vijftal producten ontwikkeld.

Om het gat tussen praktijkgericht-en wetenschappelijk onderzoek te dichten is binnen het Digital Health Center de  ‘Fast Track Science’ opgezet. Hierbij wordt in een kort tijdsbestek veel data verzameld over het gebruik van het betreffende innovatieve product zodanig dat er  een uitspraak kan worden gedaan  over de mate van toepasbaarheid binnen de benoemde zorgdomeinen. Bedrijven hebben hierdoor toegang tot een gestructureerde feedback van de gebruikers van hun producten.  Door aansluiting op dit ecosysteem  krijgen zij tevens toegang tot een potentieel afzetmarkt van zorginstellingen en  lanching customer.  

Noaber Foundation

De missie van het Digital Health center sluit goed aan bij onze missie en visie: gezond leven. We verwachten vooral impact binnen het domein zelfstandigheid. Daarnaast zal en impact worden gerealiseerd op de sector: door samenwerking kan een versnelling en grotere slagkracht in implementatie van eHealth voor de VG doelgroep worden bereikt. Door cliënten te betrekken in het evalueren van technische oplossingen wordt bovendien gezorgd dat vooral zinvolle en passende oplossingen worden aangeboden aan de doelgroep. Voor eHealth ondernemers kan het DHC een interessant distributiekanaal zijn: Pilots kunnen via één kanaal in meerdere organisaties worden opgezet. Het product is daardoor meteen breder bekend en de conversie naar vaste gebruikers zal daarmee eenvoudiger worden.

Digital Health Center