en
Research

Better in, Better Out

Deel via:

Peri-operatieve zorg: Better in, Better Out

Een chirurgische ingreep is voor een patiënt in principe vergelijkbaar met topsport. Maar voor de circa 300.000 operaties per jaar komt een groot deel van de patiënten niet in topconditie het ziekenhuis in. En van hen wordt 25% van de qua gezondheidstoestand aangeduid wordt als ‘hoog risico’.

Pilots hebben aangetoond dat een betere voorbereiding en nazorg, wat betreft de fysieke en mentale gezondheid, positieve effecten heeft. Het herstel wordt bespoedigd, operatie uitkomsten verbeteren en complicaties en terugval verminderen. In sommige gevallen kan zelfs de medische ingreep worden vermeden. Nu is vaak het omgekeerde het geval. Complicaties en mortaliteit zijn hoger dan noodzakelijk en veel mensen verliezen functionaliteit door de ingreep. Bovendien herstellen zij niet of langzaam naar de gewenste zelfstandigheid en levenskwaliteit.

Een netwerk van organisaties heeft als doel in dit kader ervaringen van de aangesloten pilots en interventies te bundelen en uit te wisselen. Men beoogt hiermee inzicht te krijgen in onderwerpen als validatie (business cases), shared savings en knelpunten scherp te krijgen om die te benutten voor gesprekken met verzekeraars, ziekenhuizen en VWS over haalbaarheid van structurele inbedding en financiering.

Dit alles zal ook worden ingebracht in een Health Deal: een middel om samen met VWS en de partijen in de coalitie toe te werken naar oplossingen die zowel de inhoudelijk potentie hebben als de financiering structureel implementeren; maar ook de cultuuromslag in de sector te begeleiden.

Programma
Vitaliteit/Leefstijl

Begunstigde
Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie