en
Samenwerken

Kennisdelen over transformaties en leiderschap

Deel via:

Diagnose Transformatie

De toekomst van de Westerse gezondheidszorg wordt steeds meer persoonlijk, preventief, participatief en predicatief. Dit betekent onder meer dat de zorg zal moeten gaan aansluiten op de specifieke behoeftes van een patiënt. Ook zal er meer aandacht komen voor het voorkómen van ziektes en aandoeningen. En dat, terwijl de nadruk in de huidige gezondheidszorg vooral op genezen in plaats van voorkómen ligt.

Deze verandering vraagt om transformaties. En bij die transformaties spelen technologie en leiderschap een belangrijk rol. Diagnose Transformatie is een collaboratief leer- en innovatieprogramma. Zorgprofessionals en zorgbestuurders delen hun kennis, inzichten en ervaringen. Literatuur wordt bestudeerd. Er wordt gereflecteerd en ontwikkeld. Met als resultaat: een overzicht van de inzichten een ‘gereedschapskist’ om mee aan de gang te gaan. Als bestuurder, maar ook als zorgprofessional.

Diagnose Transformatie is vierde ‘diagnose’-product dat op initiatief van BeBright ontstaat. Noaber Foundation is samen met KPN, PinkRoccade en Promedico partner in dit programma.

Website

Diagnose Transformatie

Diagnose Transformatie

Monique Phillipens, de projectleider van Diagnose Transformatie, vertelt over de achtergronden van dit project en de beoogde impact ervan.

2:45