en
Intensive Care

Ambient Clinical

Deel via:

Ambient Clinical

Ambient Clinical Analytics Inc. (ACA) is een Amerikaans softwarebedrijf. Het levert in totaal vier producten die voornamelijk worden gebruikt op Intensive en Medium Care Units. Het hoofdproduct bestaat uit een decision support applicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande data uit ziekenhuisinformatiesystemen.

Deze informatie wordt onttrokken en geanalyseerd door gevalideerde algoritmes waarbij het risico op het ontwikkelen van sepsis (bloedvergiftiging) kan worden geïdentificeerd, een interventie kan worden gestart en uiteindelijke sepsis incidentie wordt gereduceerd.

Sepsis is een zeer groot probleem, voornamelijk onder fysiek kritische patiënten omdat detectie hiervan lastig is (meerdere signalen duiden op de ontwikkeling van sepsis). De aandoening wordt vaak gezien als stille sluipmoordenaar binnen een afdeling. Bovendien is de behandeling van sepsis patiënten zeer kostbaar, tijdsintensief en zal verdere reductie hiervan direct kostenverlagend werken voor ziekenhuizen.

Door gebruik van deze software kan de medisch specialist worden ondersteund, waardoor de prevalentie van sepsis zal worden gereduceerd wat uiteindelijk de kwaliteit van geboden zorg ten goede komt.

Naast een sepsis applicatie levert het bedrijf ook monitoring toepassingen voor algehele lichamelijke achteruitgang, specifiek voor patiënten in kritische fysieke toestand.