LeQuest

LeQuest

De zorgsector heeft te maken toenemende afhankelijkheid van (complexe) medische technologie. Door gebruik te maken van de software van LeQuest kan een zorginstelling zorgdragen voor competentie-beheer en kennismanagement van haar personeel. Hierbij worden de volgende zaken geborgd: certificering, registratie en herscholing voor specifieke (complexe) medische apparatuur.

Binnen het platform van LeQuest zijn diverse losse modules ontwikkeld, waarbij medische apparatuur geheel digitaal wordt nagebouwd inclusief de functionaliteiten van de betreffende apparatuur.

De gecertificeerde trainingen voor het werken met (complexe) medische apparatuur via het LeQuest trainingsplatform kunnen het risico van foutief menselijk handelen reduceren, de inzetbaarheid van personeel verhogen en medische ingrepen efficiënter laten verlopen.

De voornaamste maatschappelijke impact zit in de verhoging van de veiligheid door een juist kennisniveau van het personeel te onderhouden.