een vrijdenker over de zorg

een vrijdenker over de zorg

We willen van zorg naar gezondheid en van het ziekenhuis naar thuis. In échte dialoog met cliënten, patiënten en burgers. In deze podcast gaan Maarten Ploeg en Pim Ketelaar, beiden programmadirecteur bij VitaValley, in gesprek met vrijdenkers. In dit geval met veranderkundige Hans Vermaak In 2015 publiceerde hij het bekroonde boek ‘Plezier beleven in taaie vraagstukken’. Zo noemt hij dat, transities zijn taai. We sturen allemaal, maar niemand beslist. Dus wat kun je eigenlijk doen?