en

Paul Baan

Strategisch Adviseur


Paul heeft in 2000, samen met zijn echtgenote Mineke, de Noaber Foundation opgericht. Sinds 1 januari 2017 heeft hij de voorzittersrol overgedragen aan zijn zoon Rutger. Sinds die datum is hij beschikbaar als strategisch adviseur van het Bestuur en de Raad van Advies.