en

Carl Verheijen

Director Innovation and Knowledge


Driving change, Improving health. Dat is de missie die we als Noaber Foundation hebben geformuleerd. Transities in de zorg vraagt om structurele en incidentele samenwerking waarbij relevante stakeholders die elk voor zich – en op hun beurt vaak weer samenwerken met anderen – bijdragen leveren aan het verbeteren van gezondheid.

De vraag die wij ons hebben gesteld is, of het mogelijk is de ontwikkeling van een ‘natuurlijk ecosysteem voor een gezond Nederland’ te stimuleren dat onafhankelijk is van individuele belangen, dat krachtig is en dat zal worden gezien als de gezamenlijke ‘gezondheidsontwikkelaar’ van Nederland.

Samen met mijn collega's zal ik op zoek te gaan naar antwoorden op deze vraag. Dát ecosysteem wil ik mede vorm en inhoud gaan geven.

Als directeur Kennis en Innovatie zal ik mijn expertise, inzichten, ideeën en persoonlijke motivatie op een zorgvuldige en gedreven wijze inzetten. Mijn doel is te gaan verbinden, delen en bouwen. We gaan ervoor zorgen dat kennis wordt verzameld en gedeeld. En waar dat mogelijk is zal ik samen met het team van de Noaber Foundation innovaties zoeken die gezondheid bevorderen en veranderingen in gang zetten.

Overige functies

  • Chef de Mission Olympic Games Beijing 2022