Kavelmodel

Kavelmodel

Wat is het Kavelmodel?
Het Kavelmodel maakt het mogelijk in een bepaald gebied (de zogeheten kavel), samen met de betrokken partijen, gezondheid anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren. Door het kavelmodel worden inwoners gefaciliteerd om gezondere keuzes te maken, komen zorgprofessionals terug bij de essentie van hun werk waarin ze de mens centraal kunnen stellen en zijn systeemspelers in staat met duurzame financiering door te groeien naar een systeem waarin gezondheid en niet zorg voorop staat. 

Een kavel is een exact geografisch afgesproken gebied zoals een gemeente, stad of stadsdeel. Dit gebied voldoet aan een aantal randvoorwaarden:

  • Duidelijk aanwijsbare gezondheidsverbetering van de inwoners mogelijk

  • Er is sprake van voldoende burgerparticipatie

  • Er is een besparingspotentieel aanwezig

  • Er is crisis/urgentie aanwezig als het gaat om knelpunten in het zorgsysteem

  • Er is al een bestaande samenwerkingsstructuur tussen lokale partijen

  • Andere bekostigingsmodellen kunnen worden geïntroduceerd 

Voor meer informatie over het kavelmodel: zie de website van HealthKIC.

Een video over het kavelmodel: