en
Actueel

Deel via:

Impact

Impact management!
Impact management vinden we belangrijker dan impact meten. Omdat impact management betrekking heeft op het vertalen en realiseren van onze missie in doelstellingen, onze stakeholders en het nemen van beslissingen over de inzet van ons ‘complete kapitaal’: mensen, netwerken, financiële middelen

Missie
Onze missie vatten we samen in: driving change, improving health. Met deze formulering beschrijven we onze rol (driving change) en ons doel (improving health).

Gezondheid
Onder health verstaan we in navolging van Huber (Positive Health): “het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. In deze definitie herkennen we een door ons onderschreven ‘holistische’ benadering van gezondheid die niet slechts ‘medisch’ is, maar ook leefstijl en wonen en werken includeert.

Optelsom
De Noaber Foundation is een Active Philanthropist, die binnen een hybride model van donaties en investeringen streeft naar het bereiken van maximale impact. Dat wil zeggen dat onze impact de optelsom is van de impact die de projecten en participaties waarbij wij actief zijn betrokken zijn, realiseren.

ONZE THEORY OF CHANGE

De maatschappelijk uitdaging… …vraagt om ‘driving change’.
Als gevolg van demografische ontwikkelingen nemen zorgvragen en de druk op het zorgaanbod toe en gaan de zorgkosten omhoog. De uitdaging is (dus) het ontwikkelen van oplossingen die een duurzame, betaalbare en bereikbare zorg voor gezondheid garanderen. Deze oplossingen vragen in veel gevallen om een veranderingen voor burgers/patienten, zorgprofessionals en orgainsaties. Vaak gaat het daarbij om veranderingen op het gebied van regelgeving, vergoeding, acceptatie etc. Actieve betrokkenheid van alle stakeholders is een belangrijke voorwaarde voor veranderingen.

De oplossingen… …dragen bij aan ‘improving health’.
Het bevorderen van gezondheid en gezond leven zien we als oplossing voor deze uitdaging. Met andere woorden: het verlengen van de periode waarin we gezond of zo gezond mogelijk leven.