en

Disclaimer

Stichting Noaber Foundation en Noaber Ventures B.V. hebben IRIS B.V. de opdracht gegeven deze website te ontwikkelen en te onderhouden. Zij verlenen u hierbij toegang tot www.noaber.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Stichting Noaber Foundation en Noaber Ventures B.V. behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten op basis van besluiten door de besturen van Stichting Noaber Foundation en Noaber Ventures B.V..

IRIS B.V. en haar opdrachtgevers spannen zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website eventueel opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IRIS B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten IRIS B.V.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IRIS B.V. die daartoe van de organisaties die deel uitmaken van het Noaber Netwerk toestemming heeft gekregen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IRIS B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.