en
Criteria

Deel via:

Samenwerken doen we (pas) als we mogelijkheden zien gezamenlijk impact te realiseren op het gebied van langer gezond leven. En dus als je activiteiten passen binnen onze programma's en de innovatie agenda.

Innovatieagenda

Bovendien moet de samenwerking aansluiten bij onze prioriteiten binnen de programma's. Bovendien zoeken we altijd naar mogelijkheden om verbindingen te leggen en versterking te zoeken. Bijvoorbeeld doordat we je zullen  stimuleren met anderen uit onze portfolio - en daarbuiten - op te trekken en van elkaars ervaringen en deskundigheid gebruik te maken.

Om je een indruk te geven waar we op letten als we een mogelijke samenwerking onderzoeken, geven we hier een aantal afwegingen die we zullen maken. 

Heeft je activiteit...

En verder... heb je...

Ten slotte:

We gaan er vanuit dat we in overleg gaan over de vraag wát de outcomes of de impact van uw project of activiteit zijn. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook wat betreft de inzet van het 'complete kapitaal' dat we beschikbaar stellen na goedkeuring door het bestuur.

Om niet te vergeten. Er zijn ook onderwerpen die we niet ondersteunen, bijvoorbeeld:

Vragen hierover? Neem contact op: